นางทวีวรรณ  แน่วแน่
รอง ผอ.สพป.สป.2นางสาวรัตนาภรณ์  ชวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานภายในWasana Jamcharoen
Webmaster : j_wasana@hotmail.com

Ulti Clocks content

สถิติการเยี่ยมชม

217879
วันนี้วันนี้199
เดือนนี้เดือนนี้16119
ทั้งหมดทั้งหมด2178792
3.235.137.159

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานการคลังและสินทรัพย์

นางสาวจารึก  สวนมาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสุนันท์  ขลุ่ยนาค
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
   
 นางกาญจนา  ผิวผ่อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางจุรีรัตน์  บัวจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
   
 นางสาวสมพร  แซ่เบ๊
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางสาวจันทร์จิรา  แป้นบัว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ