นางทวีวรรณ  แน่วแน่
รอง ผอ.สพป.สป.2นางสาวรัตนาภรณ์  ชวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงานภายในWasana Jamcharoen
Webmaster : j_wasana@hotmail.com

Ulti Clocks content

สถิติการเยี่ยมชม

217878
วันนี้วันนี้196
เดือนนี้เดือนนี้16116
ทั้งหมดทั้งหมด2178789
3.235.137.159

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ตรวจสอบยอดเงินเดือน
เขียนโดย wasana   

ประจำเดือนตุลาคม 2553
เงินเดือนออกวันที่ 26  ตุลาคม   2553

ช.พ.ค.     =  449.00  บาท
ช.พ.ส.     =  214.00  บาท

ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 19 ตุลาคม  2553 

เงินเดือนและเงินอื่นๆ

 เงินเดือนประถม

 เงินเดือนมัธยม 

 เงินวิทยฐานะประถม

 เงินวิทยฐานะมัธยม

 ค่าตอบแทนระดับ 1-7 เต็มขั้น

 ค่าตอบแทนระดับ 8 ว.

 ค่าตอบแทนเท่าเงินประจำตำแหน่งประถม

 ค่าตอบแทนเท่าเงินประจำตำแหน่งมัธยม

 ค่าครองชีพชั่วคราวประถมและมัธยม

 ค่าจ้างประจำ
 เงินเดือนครูบรรจุใหม่ (ตกเบิก) 

 

เงินสวัสดิการ

  ค่าการศึกษาบุตร

  ค่าเช่าบ้านประถม 

  ค่าเช่าบ้านมัธยม 

 

รายการหัก
 ประกัน AIA เปี่ยมสุข
 ประกัน AIA เขต 1
 ประกัน AIA เขต 2
 ประกันไทยสมุทร
 ประกันอาคเนย์
 ออมสิน ช.พ.ค.
 ออมสิน ช.พ.ส.
 ออมสินพัฒนาชีวิตครู
 บ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 เงินทุนหมุนเวียน
 รายการหักวิทยฐานะ

สรุปโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอบางพลี
 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดอำเภอบางบ่อ
 โรงเรียนประถมในสังกัดอำเภอบางเสาธง
 โรงเรียนมัธยมศึกษา