[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา  โดยรัตติกาล สระทองช่วง ครูชำนาญการพิเศษ

              ประสบการณ์จากการสอนมา ๑๗ ปีกว่า ทำให้เรารู้และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนที่มาจากหลากหลายครอบครัว หลายฐานะ หลายจังหวัด จำนวนผู้เรียนที่เราสอนจำนวนย่ิงมาก ย่ิงทำให้เราต้องพยายามหาเทคนิควิธีการทำอย่างไรให้เข้าถึงจิตใจของนักเรียน สนิทกับพวกเขาและทำให้พวกเขามีความสุขกับการเรียนรู้กับครูที่ชื่อว่ารัตติกาล

             ๕ ร สู่รักแและเข้าใจสลายความเขลา ดิฉันรวบรวมจากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนมาหลากหลาย ทำให้ได้แนวคิดจากนักการศึกษามากมาย ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับทำอย่างไรให้นักเรียนที่ไม่รู้หนังสือ มีความเขลา รักการอ่าน รักการเขียน และที่สำคัญรักที่จะเรียนภาษาไทย และรักตัวครู ตนเองได้สังเคราะห์แนวทางทำให้นักเรียนที่เขลาเบาปัญญา ปรับเปลี่ยนแนวคิดมาในใจเรียน แม้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่รักที่จะเรียนรู้ รักภาษาไทย รักตัวครู จึงสรุปเป็น ๕ ร ดังนี้

                         ๑. ร รัก  คำนี้สำคัญยื่งที่ครูทุกคนต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ต้องรักศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะเด็กเก่ง เด็กเขลา เด็กพิเศษทั้งหลาย ครูเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อได้ใจเขาแล้ว นักเรียนเหล่านั้นจะอยู่กับเราอย่างมีความสุขรักการมาเรียนรักที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่ทำให้เราสบายใจ

 

...ยังมีต่อรอสักครูค่ะผู้เขียน : รัตติกาล สระทองช่วง
หน่วยงาน : คลองบางแก้ว
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1323
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 17 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ประเทศไทยได้อะไรบ้างจากสมาคมอาเซี่ยน 22 / ต.ค. / 2555
      ความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G 22 / ต.ค. / 2555
      คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการบริหารการศึกษา (ว.17) 18 / ต.ค. / 2555
      ความดันโลหิตสูงสาเหตุเกิดจากอะไร 18 / ต.ค. / 2555
      ภาษาไทยวันคะมำ 26 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก