[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / เม.ย. / 2561
ผู้นำที่พึงประสงค์ ต่อ การบริหารองค์การ Desirable Leaders in Organizational Management.
การบริหารองค์การในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างหลีกเลียงไม่ได้ องค์การจะประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือไม่นั้น ต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ทั้งนี้การบริหารจะเป็นไปตามระบบกลไกและกระบวนการบร อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
22 / ต.ค. / 2555
ประเทศไทยได้อะไรบ้างจากสมาคมอาเซี่ยน
ประเทศไทยได้อะไรบ้างจากสมาคมอาเซี่ยน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
22 / ต.ค. / 2555
ความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G
\"3G\" ที่พูดถึงกัน มันคืออะไร? อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 12 ครั้ง.
วิชาการ
18 / ต.ค. / 2555
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการบริหารการศึกษา (ว.17)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการบริหารการศึกษา (ว.17) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
วิชาการ
18 / ต.ค. / 2555
ความดันโลหิตสูงสาเหตุเกิดจากอะไร
ความดันโลหิตสูงเกิดจาก........ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 7 ครั้ง.
การเรียนรู้สังคมศึกษา
1 / ส.ค. / 2555
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นป้อมปราการทางน้ำสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2427 สมัยรัชกาลที่5 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
วิชาการ
26 / ก.ค. / 2555
ภาษาไทยวันคะมำ
ฤาจะสิ้นยุคภาษาไทยวันละคำ...เหลือเพียงภาษาไทยวันคะมำแล้วกระมัง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 19 ครั้ง.
การเรียนรู้สังคมศึกษา
26 / ก.ค. / 2555
การอบรมปฎิบัติการสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ว
การอบรมปฎิบัติการสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม วันที่ 26-27กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.
วิชาการ
21 / มิ.ย. / 2555
การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์และในศตวรรษหน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นปัจจัยผลักดันสำคัญที่ทำให้โลก“ไร้พรมแดน” อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 14 ครั้ง.
วิชาการ
20 / มิ.ย. / 2555
กฎบัตรอาเซียน ( ASEAN Charter)
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่13 ณ ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
27 / มี.ค. / 2555
บริบทใหม่การศึกษาไทย ในทศวรรษหน้า
บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
วิชาการ
20 / มี.ค. / 2555
ผลกระทบจากพายุสุริยะ
การปะทุบนดวงอาทิตย์ส่งอนุภาคมีประจุพุ่งตรงมายังโลก อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ก.พ. / 2555
ธรรมทั้งปวงอนัตตาอย่างไร
ธรรมทั้งปวง อนัตตา...อย่างไร อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ก.พ. / 2555
เรื่องจริงของพายุสุริยะ
วาระสุดท้ายของโลกตามคำภีร์ แกรนครอส แกรนคอนจังก์ชัน ปัญหา Y2K ฯลฯ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ก.พ. / 2555
พายุสุริยะคืออะไร
ปรากฏการณ์ \\\"พายุสุริยะ\\\" อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 111 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ก.พ. / 2555
พายุสุริยะคืออะไ
พายุสุริยะ คืออะไร?.....ทำไมประเทศโลกตะวันตกมีความกังวลมาก อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
1 / ก.พ. / 2555
เรียนรู้สู่อาเซี่ยน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซี่ยน เราจึงต้องปลูกฝังเด็กไทยให้รู้จักอาเซี่ยนให้มาก ดังคำขวัญของอาเซี่ยนที่ว่า........ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
31 / ม.ค. / 2555
ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ม.ค. / 2555
๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา (ต่อ)
๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา ประกอบด้วย รัก รับผิดชอบ รู้เขารู้เรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขและรอดพ้น..... อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 18 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ม.ค. / 2555
๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา
นักเรียนทุกคนต่างเป็นคนสำคัญของครูทั้งนั้น นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เรามาร่วมกัน ใช้ ๕ ร ขจัดความเขลาให้กันดีกว่า อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 17 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>