[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : ๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา (ต่อ)
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา  โดยรัตติกาล สระทองช่วง ครูชำนาญการพิเศษ

              ประสบการณ์จากการสอนมา ๑๗ ปีกว่า ทำให้เรารู้และเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนที่มาจากหลากหลายครอบครัว หลายฐานะ หลายจังหวัด จำนวนผู้เรียนที่เราสอนจำนวนย่ิงมาก ย่ิงทำให้เราต้องพยายามหาเทคนิควิธีการทำอย่างไรให้เข้าถึงจิตใจของนักเรียน สนิทกับพวกเขาและทำให้พวกเขามีความสุขกับการเรียนรู้กับครูที่ชื่อว่ารัตติกาล

             ๕ ร สู่รักแและเข้าใจสลายความเขลา ดิฉันรวบรวมจากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนมาหลากหลาย ทำให้ได้แนวคิดจากนักการศึกษามากมาย ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับทำอย่างไรให้นักเรียนที่ไม่รู้หนังสือ มีความเขลา รักการอ่าน รักการเขียน และที่สำคัญรักที่จะเรียนภาษาไทย และรักตัวครู ตนเองได้สังเคราะห์แนวทางทำให้นักเรียนที่เขลาเบาปัญญา ปรับเปลี่ยนแนวคิดมาในใจเรียน แม้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่รักที่จะเรียนรู้ รักภาษาไทย รักตัวครู จึงสรุปเป็น ๕ ร ดังนี้

                         ๑. ร รัก  คำนี้สำคัญยื่งที่ครูทุกคนต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ต้องรักศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะเด็กเก่ง เด็กเขลา เด็กพิเศษทั้งหลาย ครูเราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อได้ใจเขาแล้ว นักเรียนเหล่านั้นจะอยู่กับเราอย่างมีความสุขรักการมาเรียนรักที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่ทำให้เราสบายใจ

                             ๒. รับผิดชอบ ครูต้องดูแลเอาใจใส่ศิษย์ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่พิเศษ มีปัญหา เราต้องรับผิดชอบเอาใจใส่ให้ถึงที่สุดทั้งเรื่องการมาเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตในชั้นเรียน และรวมถึงที่บ้านด้วย

                      ๓. รู้จักเขา รู้จักเรา ครูต้องเอาใจนักเรียนมาใส่ใจตนเอง และให้นักเรียนรู้จักครูว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเป็นคนดี อ่านออกเขียนได้นะ ให้นักเรียนรู้ว่าเรารักและหวังดีอย่างจริงใจ

                   ๔. ร่วมทุกข์ร่วมสุข กิจกรรมต่างๆที่ครูทำให้นักเรียนทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมเราต้องสอบถามความรู้สึกเรื่องเรียน เรืองงาน เรื่องที่บ้าน หรือเรื่องส่วนตัว จะดีมาก เพื่อให้รู้ว่าศิษย์ที่มีปัญหาต้องการอะไร สิ่งใดทำให้เขาแย่ เป็นทุกข์ ครูต้องสร้างความสุขใจ ความอบอุ่นใจเพื่อให้นักเรียนคนนั้นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆให้ได้ ดูเหมือนยากแต่ขึ้นชื่อว่าครูเราต้องทำได้ ลองดู แสดงให้นักเรียนเห็นว่าเราเป็นได้ทั้งครู ทั้งเพื่อน เหมือนพ่อแม่คนที่สองจริงๆ เขาจะระบายมีเรืื่องใดๆเราต้องอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเต็มที่ แล้วเราจะได้ใจเขาเต็มๆ

                ๕. รอดพ้น ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทุกเรื่อง ให้นักเรียนเหล่านั้นเห็นว่าปัญหามีทางออก มีทางแก้ไขได้ โดยครูและนักเรียนต้องร่วมมือร่วมใจกัน มีอะไร ต้องคุยกัยทุกเรื่อง ดังนั้นปัญหาการเรียน ปัญหาต่างๆย่อมรอดพ้นไปอย่างแน่นอน

        จะเห็นได้ว่า๕ ร สู่รักและเข้าใจสลายความเขลา  นอกจากสลายความเขลาแล้วยังช่วยขจัดความโง่ ขี้เกียจ ไม่อยากเรียนหรืออื่นๆที่ไม่ดี ให้ครูและศิษย์ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะผู้เขียน : รัตติกาล สระทองช่วง
หน่วยงาน :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 1298
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 18 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ประเทศไทยได้อะไรบ้างจากสมาคมอาเซี่ยน 22 / ต.ค. / 2555
      ความรู้เกี่ยวกับระบบ 3G 22 / ต.ค. / 2555
      คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการบริหารการศึกษา (ว.17) 18 / ต.ค. / 2555
      ความดันโลหิตสูงสาเหตุเกิดจากอะไร 18 / ต.ค. / 2555
      ภาษาไทยวันคะมำ 26 / ก.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก