[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    กลุ่มอำนวยการ
26 / ส.ค. / 2553
ตํานานองค์ท้าวพญามุจลินท์นาคราช
ครั้นล่วง ๗ วันแล้ว เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังร่มไม้จิก อันมีนามว่า \"มุจลินท์\" อันตั้งอยู่ในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนย์ แห่งไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ที่นั้นอีก ๗ วัน ในกาลนั้นฝนตกพรำตลอด ๗ วัน พญาน อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26 / ส.ค. / 2553
ตำนานวังพระยานาคราช
ป่าคำชะโนด เกาะกลางน้ำจืดที่ทุกคนต้องการไปเที่ยว อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
24 / ส.ค. / 2553
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2553
สตง.ได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในแบบใหม่ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ส.ค. / 2553
สี่คำถามพื้นฐานของ \"การจัดการศึกษา\" เพื่อ \"การพัฒนาประเทศ\"
การศึกษา คือ เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโดย \"กระบวนการ\" (process) และ \"เนื้อหา\" (contents) ของการจัดการศึกษา นำมาซึ่งการขัดเกลาเพื่อสร้างสร้างบุคลิกภาพของ \"คน\" อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ส.ค. / 2553
การศึกษา กับ ประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ร่างขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ส.ค. / 2553
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ส.ค. / 2553
บริบทใหม่การศึกษาไทย ในทศวรรษหน้า
บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
6 / ส.ค. / 2553
บุคลิคผู้ที่ประสบความสำเร็จ
บุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
3 / มิ.ย. / 2553
เทคนิคการเขียนเรื่องเล่า
เป็ นการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องที่ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
3 / มิ.ย. / 2553
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือโรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
3 / มิ.ย. / 2553
เหตุการณ์เมืองไทย ค.ศ. 1940
เหตุการณ์เมืองไทยก่อนญี่ปุกบุกไทย ค.ศ.1940 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
25 / พ.ค. / 2553
การคิดเชิงบวก
บทความทางวิชาการ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
25 / พ.ค. / 2553
แนวทางการรายงานระบบควบคุมภายใน ปี 2553 แนวใหม่
คู่มือการรายงาน อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
24 / พ.ค. / 2553
นโบยสาธารณะ
การบริหารอย่างมืออาชีพ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13 / มิ.ย. / 2552
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 22 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>