[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 / ม.ค. / 2555
หนังสือน่าสนใจ \"มีลูกกี่คนก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็น\"
คาถาในการเพิ่มไอคิว และอีคิว ให้แก่เด็กๆ 9 ข้อ ... อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
29 / ธ.ค. / 2554
เทคนิคการจัดการเรียนรู้หลากหลายลีลาภาษาไทย
เทคนิคการจัดการเรียนรู้หลากหลายลีลาภาษาไทย เพื่อทำให้นักเรียนรักภาษาไทย มีความสุขในการเรียนรู้ประกอบด้วย ปลุกใจให้เริงร่า ดึงเนื้อหามาสัมพันธ์ บูรณาการหลากหลาย สรุปส่ิงที่ได้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และเด็กสร้างชิ้นงานตามศักยภาพ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 16 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / ธ.ค. / 2554
สมองและวิธีการพัฒนาสมอง
การพัฒนาสมอง ในแต่ละซีก การอ่านมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างพัฒนาการมากขึ้น อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / ธ.ค. / 2554
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
สภาพแวดล้อมมีส่วนต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Learning Atmosphere)และพัฒนาการทางสมองอย่างสำคัญ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 / ธ.ค. / 2554
การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นสิ่งที่ผู้สอน สามารถจัดสร้างขึ้นมาได้ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในสภาพที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในภาวะที่ไร้แรงกดดัน สนุกสนานและมีความสุข... อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 / ธ.ค. / 2554
การ์ตูนกับการเรียนรู้
หนังสือการ์ตูนมีอำนาจในการกระตุ้นพัฒนาการในการเรียนรู้หนังสือสำหรับเด็กๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ... อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 / ธ.ค. / 2554
พลังแห่งการเลือก
การเลือกเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ แต่ก่อนการที่จะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกณฑ์ ที่จะนำไปสู่การเลือกก็คือตัวของเราเอง / หรือตัวของคุณเอง บนฐานของข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจอย่างเพียงพอ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 / ธ.ค. / 2554
แหล่งเรียนรู้...ห้องสมุด
ห้องสมุดคือแหล่งการเรียนรู้ ที่มีหน้าที่ต่างๆ ... อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 / ธ.ค. / 2554
คุณค่าของการอ่าน
การอ่านมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างจินตนาการของผู้เรียน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 / ธ.ค. / 2554
จตุสดมภ์การศึกษา
การส่งเสริมการเรียนรู้ใน 4 ด้าน เพื่อการศึกษาที่สันติสุข อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
19 / ต.ค. / 2554
หนังสือส่งเสริมการอ่านสืบสานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ชุดไปเรียนรู้กับครูอ้อย
หนังสือส่งเสริมการอ่านสืบสานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ชุดไปเรียนรู้กับครูอ้อย มีทั้งหมด ๑๕ เรื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้กับนักเรียน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 29 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
19 / ต.ค. / 2554
รูปแบบการจัดการความรู้ ๖ ก้าวเร้าใจสู่การเขียน
๑. สังเกตรับรู้ ๒. เข้าสู่การคิด ๓. ฝึกผลิตฝึกเขียน ๔. แลกเปลี่ยนชิ้นงาน ๕. วิจารณ์อภิปราย ๖. ประยุกต์ใช้ชีวิตจริง อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 24 ครั้ง.
วิชาการ
4 / ต.ค. / 2554
โรงเรียนคุณธรรม \"ธรรมจารี\" คืออีกหนึ่งทางเลือก
นำหลักธรรมของศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาผู้เรียนโดยภาพรวมของโรงเรียนที่เน้นพัฒนาโดยใช้หลัก ศลี สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
28 / ก.ย. / 2554
บทความการนำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการที่ประสบความสำเร็จ
การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / ก.ย. / 2554
คติธรรม
ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / ก.ย. / 2554
คติธรรม
เกร็ดความรู้เล็กๆน้อย อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / ก.ย. / 2554
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วิธีเก็บรักษาและทำความสะอาดเครื่องราช อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 127 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / ก.ย. / 2554
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วิธีเก็บรักษาและทำความสะอาดเครื่องราช อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 / ก.ย. / 2554
การวางแผนอัตรากำลัง
การวางแผนกำลังคน หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 9 ครั้ง.
วิชาการ
16 / ก.ย. / 2554
รางรถไฟกับการตัดสินใจ
คุณจะตัดสินใจอย่าง ! อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>