[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    วิชาการ
29 / ส.ค. / 2554
\"นิทานสื่อสร้างสรรค์\"
เรียนรู้จากนิทาน สร้างจินตนาการ สู่ประสบการณ์และทักษะชีวิต อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
15 / ส.ค. / 2554
คุณธรรมที่กำลังมองหา
eq ที่ควรรู้ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
14 / ส.ค. / 2554
PMQA คืออะไร
PMQA เป็นคำย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
14 / ส.ค. / 2554
wikileaks.org คืออะไร?
เว็บไซต์นักเปิดโปง ถ้าคุณมีความลับอยากจะบอก อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8 / ส.ค. / 2554
การบริหารความเสี่ยง
การสร้างแบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ส.ค. / 2554
COSO ระบบควบภานในที่ดี
แนวปฏิบัติระบบควบภานในที่ดี อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
8 / ส.ค. / 2554
การควบคุมภายในหมายถึงอะไร?.
การควบคุมภายในเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 10 ครั้ง.
วิชาการ
5 / ส.ค. / 2554
เรื่องของตับ(ฉบับเต็ม)
มุมความรู้ ตับ อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 12 ครั้ง.
วิชาการ
5 / ส.ค. / 2554
เรื่องของตับ
ตับ ความรู้ อ่านต่อ...
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 20 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
3 / ส.ค. / 2554
เทคนิคการนำเสนอโครงการ/ประสานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สป.
การขาดแคลนอัตรากำลังครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนงบประมาณด้านงบลงทุนสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 7 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 / ส.ค. / 2554
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 / ส.ค. / 2554
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน ปัญหาเรื่อง ขยะ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ทั้งด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2 / ส.ค. / 2554
คิดจะแก้ปัญหาการใช้สื่อฯ ความคิดก็ต้องเปลี่ยนด้วย
ต่อไปนี้ เป็นข้ออ้างเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของท่านหรือไม่ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
24 / ก.ค. / 2554
พิธีกรรม-พิธีการ
พิธีกรรม มีทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ ควรทำอย่างไร อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 46 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
22 / ก.ค. / 2554
มุมมองคนเขียนบล็อกต้องมาถ่ายทอดKM
การเขียน KM , การถ่ายทอดประสบการณ์ , คนเขียนบล็อก อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
22 / ก.ค. / 2554
มุมมองคนเขียนบล็อกต้องมาถ่ายทอดKM
การเขียน KM , การถ่ายทอดประสบการณ์ , คนเขียนบล็อก อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
15 / ก.ค. / 2554
ช่วยให้ผีเสื้อบิน Good story
คุณค่ามาก็ด้วยการล้มเหลวอย่างถูกวิธี เราจะคาดหวังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่มีความล้มเหลวนั้นเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราเผชิญอุปสรรค แล้วเราหลีกเลี่ยงที่จะแก้ไขหรือต่อสู้กับมันเท่ากับว่าเรากำลังเสียโอกาสสำคัญในการเรียนรู้บทเรียนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อค อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 36 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 / ก.ค. / 2554
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มอำนวยการ
4 / ก.ค. / 2554
เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาไทย
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 / ก.ค. / 2554
ชวนเพื่อครูเรียนรู้เรื่องวินัย
ชวนเพื่อนครูเรียนรู้เรื่องวินัย วินัย คือ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>